nl Nederlands   deDeutsch

header joomla nl

Brandvertraging

Niets is onbrandbaar. Zeker een rieten dak niet. Hoe sneller een brand om zich heen grijpt, des te groter is de kans op ongelukken. Vandaar dat Gebr. Dijkstra sinds 1988 branvertragende coating preventief inzet voor zowel nieuwe als bestaande brandgevaarlijke daken. De brandwerende werking van dit speciaal voor rieten daken ontwikkeld product ontstaat doordat er bij verhitting een koolstoflaag op het riet gevormd wordt die het riet "afsluit" voor vuur. Het rieten dak wordt hierdoor even veilig als een pannendak.

Het Bouwbesluit.

In artikel 12 lid 7 van het Bouwbesluit is aangegeven dat er geen brandgevaarlijke (rieten) daken binnen 15 meter van de perceelgrens gebouwd mogen worden. Wanneer het rieten dak echter behandeld is met een brandvertragende coating wordt het dak niet meer aangemerkt als zijne brandgevaarlijk. De gemeente kan u dan geen bouwvergunning meer weigeren.

Extra lage verzekeringspremies.

Zodra een rieten dak behandeld is met een brandvertragende coating, kan aanzienlijk bespaard worden op de premie voor zowel de inboedel- als de opstal verzekering. Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie hier over. Wij kunnen u geheel gratis informeren omtrent de meest gunstige polis.

Meer informatie (Q-Care Flame Away TR1)

q-care flame away

flam away veiligheidsinformatie